Управління по цілям

Управління по цілям (надалі, – Management by objectives: MBO) – це стратегічна модель управління, яка спрямована на підвищення ефективності діяльності організації через чітке визначення цілей, на які погоджуються як керівництво, так і працівники.

MBO досить широко відоме серед керівників компаній, але впроваджено мало де. В практиці консалтингової роботи ми часто чуємо, що KPI-s впроваджували, і неодноразово, але згодом від них відмовилися. Але якщо у Компанії немає цілей, то у неї немає і стабільного, вимірюваного шляху її розвитку. Стратегічне планування або дерево цілей – окрема ділянка роботи, є обов’язковою складовою програми МВО, і повинна передувати впровадженню KPI-s.

Принцип MBO полягає в тому, щоб працівники чітко розуміли свої ролі та відповідальність, що від них очікується, щоб вони могли зрозуміти, як їх діяльність пов’язана з досягненням цілей організації. MBO також надає важливе значення виконанню особистих цілей кожного працівника.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Коли Ви – власник бізнесу, генеральний чи фінансовий директор, HRD, керівник структурних підрозділів, доцільно застосувати МВО:

при масштабуванні бізнесу

потрібна більша ефективність працівників

фонд оплати праці > 40% чистого прибуткуПідрахуйте суму заробітної плати всіх співробітників, що систематично не виконують поставлені цілі і задачі. До неї додайте суму недоотриманого прибутку через «людський фактор». Якщо в результаті підрахунків Ви отримаєте збитки, то цей проект для Вас.

ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

Опис послуги

Вігдорчик Михайло Ілліч “Управління по цілях”


Щоб KPI-s були оцифровані і стали цільовими показниками, необхідний такий рівень розвитку облікової системи Компанії, який дозволить отримувати планові і фактичні показники. Якщо немає план / факту за цільовими показниками, то немає і управління по KPI-s.

Інший момент полягає в тому, що часто відсутні зрозумілі, прописані бізнес-процеси і функціонали робітників в SMART-форматі. Це призводить до того, що співробітник має дуже розмите уявлення про свій функціонал і не менш розмите уявлення про його функціонал має його керівник.

На практиці, коли ми просимо робітника описати те, що він робить, виникають іноді досить захоплюючі фантастичні розповіді.

Навіть коли в Компанії проведена титанічна робота з опису бізнес-процесів, то це може взагалі не використовуватися. Іноді ТОП-менеджеру простіше управляти за допомогою звукового тиску, жорстких заходів, погроз, штрафних санкцій, ніж звертати увагу співробітника на його функціонал і те, що там написано.

Управління по цілям дозволяє зробити управління чітким і прозорим, де всі кроки «оптимально структуровані» відповідно до рівня розвитку Компанії.

Три складових МВО: KPI, SMART-завдання, ОВК (оцінка внутрішнього клієнта, оцінка виконання функціоналу).

Управління тільки на рівні виставлення робітнику певних KPI-s, навіть якщо вони знаходяться в його зоні відповідальності, не дасть бажаного результату. Хоча часто ті, хто невдало впроваджували у себе в Компанії «Управління по KPI-s», на цьому і зупиняються.

Проблема в тому, що потрібно не тільки правильно виставити KPI-s для співробітника, а ще й каскадувати (дезагрегувати) KPI-s більш високого рівня на KPI-s більш високого рівня на KPI-s більш молодших рівнів.

Однак мета не може бути досягнута сама по собі, вона досягається шляхом виконання низки кроків до досягнення мети: SMART-завдань. SMART-завдання – це кроки до досягненню цілі.Якщо цілі виставляються зверху вниз, тобто, керівник виставляє цільові показники підлеглому, то підлеглий, що є «компетентним, зрілим і мотивованим» робітником, прописує собі план дій, реалізація якого дозволить йому виконати цільові показники його посади в даний період (місяць, квартал) . Цей план дій в SMART-форматі і є SMART-завданнями, які є кроками до досягнення цілей.

Правильна виробнича поведінка – поведінка відповідно до посадової інструкції, а також згідно з правилами, регламентами, установками корпоративної культури, яка визначає стандарт поведінки співробітника.

Посадова інструкція – оптимальний спосіб виконання бізнес-процесів робітником. Робітник, який не знає свій функціонал, не здатний виконувати ті ділянки бізнес-процесів, які покладені на його посадову позицію, а отже, його дії є в кращому випадку недостатньо ефективними, і він вимагає «ручного» управління з боку безпосереднього керівника.

Друга складова виробничої поведінки – це дотримання (здійснення) інформаційних потоків, що проходять через посадову позицію. Це своєчасність надання внутрішнім клієнтам даних, звітів, які необхідні для виконання їх функціональних обов’язків і SMART-завдань.

Успіх впровадження МВО складається, перш за все, в готовності Компанії, її облікової системи, бізнес-процесів, наявності функціоналів посад. Неможливо вести тільки управління по KPI-s без інших складових частин: SMART-завдань і оцінки внутрішнього клієнта, ефект від цього буде короткочасним, якщо буде взагалі.

Наші переваги

Команда наших консультантів – це HRD, що на практиці упішно втілили систему МВО в своїх
компаніях.

Ви можете замовити певний сегмент з комплексного проекту.

Системність і стратегія нашого підходу враховуює всі впливові чинники: структуру компанії, існуючі бізнес-процеси, сферу бізнесу, напрямок розвитку.

Консалтинговий проект – це одночасне навчання: надалі Ви зможете самостійно робити потрібні оновлення.

  ЗВОРОТНІЙ ДЗВІНОК

  Дукуємо за звернення

  Найближчим часом з Вами зв'яжеться менеджер.

   ЗАМОВИТИ КОНСУЛЬТАЦІЮ

   Дукуємо за звернення

   Найближчим часом з Вами зв'яжеться менеджер.